خانه / طنز / حاضرجوابی

حاضرجوابی

مردی بطور مسخره به مرد ضعیف الجسمی گفت
تو را از دور دیدم فکر کردم زن هستی و آن
مرد جواب داد منم تو را از دور دیدم فکر
کردم مرد هستی!

=====================================

چرچیل وزیر چاق بریتانیا به
برناردشو که فرد لاغری بود گفت هرکس تو را
ببیند فکر میکند بریتانیا را فقر غذایی
فرا گرفته است. برناردشو جواب داد : و هرکس
تو را ببیند علت این فقر را میفهمد!!
=======================================

ملا نصرالدین وارد روستایی شد و یکی
از اهالی به او گفت ملا من تو را از طریق
الاغت میشناسم و ملا جواب داد اشکالی
ندارد چون الاغها یکدیگر را خوب
میشناسند!!
=========================================

مردی به زنی گفت تو چقدر زیبا هستی.
زن گفت کاش تو هم زیبا میبودی تا همین حرف
را بهت میگفتم. مرد گفت اشکالی ندارد تو هم
مثل من دروغ بگو!!
=======================================

زنی روستایی با چهار الاغش از مسیری
عبور میکرد که دوتا جوان با تمسخر بهش
گفتند صبح بخیر مادر الاغها! و زن سریعا
جواب داد صبح شما هم بخیر فرزندان عزیزم!!!!
======================================

پیرمردی که از کهولت سنش کمرش قوس
شده بود از مسیری عبور میکرد. جوانی از روی
تمسخر گفت پبرمرد این کمان را به چند
میفروشی؟ پیرمرد جواب داد اگر خداوند
عمرت را طولانی کرد کمان مجانی بهت میرسد!!
===========================================

نماینده دولت در مجلس گفت : پنجاه درصد
نمایندگان مجلس پرونده فساد مالی دارند !
نمایندگان مجلس بشدت اعتراض ​کردند و
خواستار عذرخواهی او شدند. نماینده دولت
​هم ​معذرت خواست و گفت
​ببخشید پنجاه درصد نمایندگان فساد مالی
ندارند!!!!!

درباره supervisor

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*